Eliza Jarmołowicz-Zalewska

Certyfikowany Coach CoachWise™, trener i HR-owiec z ponad 8-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w coachingu indywidualnym i relacji wśród przedsiębiorców i osób indywidualnych oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi, głównie w branży bankowości, ubezpieczeń i IT. Od 2009 roku jest aktywnym coachem. Stale poszukuje najskuteczniejszych sposobów rozwoju naszych klientów, zmierzających do podniesienia ich skuteczności i efektywności. W naszych działaniach opieramy się na sprawdzonych metodach pracy indywidulanej i grupowej (coaching indywidualny, coaching grupowy, mastermind, inne), łącząc je w programy dla osiągnięcia najlepszych możliwych rezulatów u naszych klientów.