Szkolenia

Od lat wspieramy menedżerów w budowaniu efektywnych i produktywnych zespołów – chętnie pomożemy także Tobie.
Nasze doświadczenie w szkoleniu pracowników z zarządzania czasem obejmuje pracę zarówno z kadrą niewielkich firm jak i rozbudowanych strukturalnie korporacji. Dzięki własnym, autorskim programom, elastycznie dostosowujemy wersję szkolenia pod każdą branżę.

8 godzinny dzień pracy Twojego zespołu zawsze daje określoną, wymierną wartość dla firmy. Ta wartość może być większa. Jesteśmy o tym przekonani.
 

Szkolenia dla pracowników

Ramowa specyfikacja szkoleń z zarządzania sobą w czasie:

 • nauka wdrażania nowych, pozytywnych nawyków
 • poprawa efektywności osobistej i zespołowej
 • pomoc w określeniu sposobów radzenia sobie z wielozadaniowością
 • szlifowanie obszaru odpowiedzialności
 • delegowanie zadań do pracowników i podwykonawców
 • łamanie stereotypów, które ograniczają efektywność i skuteczność
 • zrozumienie jak działa umysł, by łatwiej i przyjemniej wdrażać zmiany
 • inspirowanie do poszukiwania założeń, które blokują efektywność i skuteczność osobistą

Jak pracujemy?

Nie ma jednego programu szkolenia z zarządzania czasem, który byłby dobry dla wszystkich firm jednakowo. Dlatego też w wersji grupowej trening ma program, który jest modyfikowany i dostosowywany w zależności od potrzeb firmy i poszczególnych uczestników. Po skontaktowaniu się z nami, zaproponujemy wersję, która da Twojej firmie najefektywniejszą i najtrwalszą zmianę.
 

Czego nauczą się Twoi pracownicy?

 • Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zdobycia umiejętności związanych z zarządzaniem zadaniami i odzyskają kontrolę nad swoim dniem pracy.
 • Uczestnicy szkolenia zidentyfikują czynności operacyjne, podczas których do tej pory marnowali czas i nauczą się w jaki sposób efektywnie nim zarządzić. Dzięki temu realnie mogą zyskać nawet do 1 godzinny dziennie na realizację dodatkowych projektów lub pracę merytoryczną.
 • Uczestnicy szkolenia opanują umiejętności związane z planowaniem i organizacją czasu pracy, a także te związane z wprowadzaniem usprawnień w obszarze zarządzania projektami. W praktyce, dla firmy oznacza to zwiększenie liczby prowadzonych projektów bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów.
 • Uczestnicy szkolenia nauczą się jak eliminować złą wielozadaniowość, co przyczyni się do wzrostu terminowości realizowanych projektów oraz kończenia ich w zaplanowanych budżetach. Dzięki sprawdzonym i prostym sposobom na zmniejszenie stresu, które uczestnicy będą mogli zastosować już następnego dnia, praca pod presją czasu przestanie odbijać się negatywnie zarówno na jakości samej pracy, jak i na relacjach w zespole.
 • Uczestnicy szkolenia poznają skuteczne metody wdrażania nowych i zmiany starych nawyków, co ułatwi im wprowadzanie zmian w życie i przyczyni się do wzrostu efektywności osobistej.
 •  

  Jakie konkretne korzyści to oznacza dla firmy?

  • Pracownicy wykonują większą ilość pracy w tych samych ramach czasowych co przed szkoleniem.
  • Odczuwają mniejszy stres związany z pracą i stają się na niego bardziej odporni.
  • Poprawia się u kadry koncentracja na ważnych celach i zadaniach.
  • Wiele procesów w firmie np. związanych z zarządzaniem zadaniami zostaje ulepszonych.
  • Dzięki temu nie ma już „zapominania” o sprawach.
  • Poprawia się również komunikacja, wymiana informacji idzie sprawniej.
  • Pracownicy szybciej i trafniej podejmują decyzje.
  • Cały dzień pracy, godzina po godzinie jest dla wszystkich bardziej uporządkowany.
  • Każdy pracownik wie co ma robić.
  • Ogólnie – poprawia się jakość pracy.
  • Dzięki temu firma ma doskonalszy produkt/usługę dla klienta.
  • Firma więcej zarabia.
  • Pojawia się wyższa ocena u klientów firmy.
  • Firma traktowana jest przez klientów jako solidna i niezawodna.
  • Pracownicy sprawniej odnajdują się w sytuacjach nagłych, niezaplanowanych i kryzysowych.
  • Wzrasta szacunek innych firm do Twojej firmy.
  • Dzięki lepszej jakości pracy, firma jest w stanie realizować bardziej ambitne cele.
  • Wzrasta efektywność firmy.
  • Wzrasta konkurencyjność firmy.
  • Firma staje się znana w swojej branży.