Szkolenia

Od lat wspieramy menedżerów w budowaniu efektywnych i produktywnych zespołów – chętnie pomożemy także Tobie.
Nasze doświadczenie w szkoleniu pracowników z zarządzania czasem obejmuje pracę zarówno z kadrą niewielkich firm jak i rozbudowanych strukturalnie korporacji. Dzięki własnym, autorskim programom, elastycznie dostosowujemy wersję szkolenia pod każdą branżę.

8 godzinny dzień pracy Twojego zespołu zawsze daje określoną, wymierną wartość dla firmy. Ta wartość może być większa. Jesteśmy o tym przekonani.
 

Szkolenia dla pracowników

Ramowa specyfikacja szkoleń z zarządzania sobą w czasie:

  • nauka wdrażania nowych, pozytywnych nawyków
  • poprawa efektywności osobistej i zespołowej
  • pomoc w określeniu sposobów radzenia sobie z wielozadaniowością
  • szlifowanie obszaru odpowiedzialności
  • delegowanie zadań do pracowników i podwykonawców
  • łamanie stereotypów, które ograniczają efektywność i skuteczność
  • zrozumienie jak działa umysł, by łatwiej i przyjemniej wdrażać zmiany
  • inspirowanie do poszukiwania założeń, które blokują efektywność i skuteczność osobistą

Jak pracujemy?

Nie ma jednego programu szkolenia z zarządzania czasem, który byłby dobry dla wszystkich firm jednakowo. Dlatego też w wersji grupowej trening ma program, który jest modyfikowany i dostosowywany w zależności od potrzeb firmy i poszczególnych uczestników. Po skontaktowaniu się z nami, zaproponujemy wersję, która da Twojej firmie najefektywniejszą i najtrwalszą zmianę.
 

Czego nauczą się Twoi pracownicy?

  • Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zdobycia umiejętności związanych z zarządzaniem zadaniami i odzyskają kontrolę nad swoim dniem pracy.
  • Uczestnicy szkolenia zidentyfikują czynności operacyjne, podczas których do tej pory marnowali czas i nauczą się w jaki sposób efektywnie nim zarządzić. Dzięki temu realnie mogą zyskać nawet do 1 godzinny dziennie na realizację dodatkowych projektów lub pracę merytoryczną.
  • Uczestnicy szkolenia opanują umiejętności związane z planowaniem i organizacją czasu pracy, a także te związane z wprowadzaniem usprawnień w obszarze zarządzania projektami. W praktyce, dla firmy oznacza to zwiększenie liczby prowadzonych projektów bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów.
  • Uczestnicy szkolenia nauczą się jak eliminować złą wielozadaniowość, co przyczyni się do wzrostu terminowości realizowanych projektów oraz kończenia ich w zaplanowanych budżetach. Dzięki sprawdzonym i prostym sposobom na zmniejszenie stresu, które uczestnicy będą mogli zastosować już następnego dnia, praca pod presją czasu przestanie odbijać się negatywnie zarówno na jakości samej pracy, jak i na relacjach w zespole.
  • Uczestnicy szkolenia poznają skuteczne metody wdrażania nowych i zmiany starych nawyków, co ułatwi im wprowadzanie zmian w życie i przyczyni się do wzrostu efektywności osobistej.
  •  

    Jakie konkretne korzyści to oznacza dla firmy?

    • Pracownicy wykonują większą ilość pracy w tych samych ramach czasowych co przed szkoleniem.
    • Odczuwają mniejszy stres związany z pracą i stają się na niego bardziej odporni.
    • Poprawia się u kadry koncentracja na ważnych celach i zadaniach.
    • Wiele procesów w firmie np. związanych z zarządzaniem zadaniami zostaje ulepszonych.
    • Dzięki temu nie ma już „zapominania” o sprawach.
    • Poprawia się również komunikacja, wymiana informacji idzie sprawniej.
    • Pracownicy szybciej i trafniej podejmują decyzje.
    • Cały dzień pracy, godzina po godzinie jest dla wszystkich bardziej uporządkowany.
    • Każdy pracownik wie co ma robić.
    • Ogólnie – poprawia się jakość pracy.
    • Dzięki temu firma ma doskonalszy produkt/usługę dla klienta.
    • Firma więcej zarabia.
    • Pojawia się wyższa ocena u klientów firmy.
    • Firma traktowana jest przez klientów jako solidna i niezawodna.
    • Pracownicy sprawniej odnajdują się w sytuacjach nagłych, niezaplanowanych i kryzysowych.
    • Wzrasta szacunek innych firm do Twojej firmy.
    • Dzięki lepszej jakości pracy, firma jest w stanie realizować bardziej ambitne cele.
    • Wzrasta efektywność firmy.
    • Wzrasta konkurencyjność firmy.
    • Firma staje się znana w swojej branży.