Coaching i szkolenia dla pracowników od strony prawnej

Zanim wpiszesz w wyszukiwarkę frazy: coaching Warszawa, szkolenia zarządzanie czasem, czy inną, której ofert szukasz, warto wiedzieć co na temat szkolenia dla pracowników mówi Kodeks Pracy.

Zakładam, że wszyscy myślimy pozytywnie i nikt z góry nie szuka kruczków prawnych po to aby zaszkodzić komuś innemu. Zakładam, że masz samych uczciwych pracowników i inwestujesz w istniejącą już kadrę. W ten sposób nie tylko oszczędzasz pieniądze, które musiałbyś poświęcić na przeprowadzenie nowej rekrutacji, ale również inwestujesz w rozwój pracowników, którzy zdążyli już zaznajomić się z zasadami działania i pracy w firmie. Są to zaufani ludzie i jeżeli zajmie się nimi jakiś coach efektywności, sprzedadzą więcej produktów czy usług, co się wiąże z generowaniem zysku. A każda firma chce po prostu zarabiać więcej…

Wiem, że tak właśnie jest u Ciebie i znajomość prawa tylko Ci w tym pomoże.

Kodeks Pracy podchodzi do zagadnienia szkolenia dla pracowników dość ogólnie, i możesz przeczytać tam, że pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom możliwość doskonalenia zawodowego i dalszej edukacji.
W rozumieniu przepisów KP podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika polega na zdobywaniu lub uzupełnianiu wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
Przepisy KP dotyczą wszystkich pracowników jednakowo. Również oba przypadki tj. gdy pracownik został skierowany na szkolenie przez pracodawcę i gdy rozpoczął dokształcanie z własnej inicjatywy za zgodą pracodawcy są traktowane tak samo.

Kto płaci za szkolenie dla pracowników?

Bywa różnie, zależnie od uzgodnień. Niewątpliwie warto wiedzieć , że:

Pracodawca nie ma obowiązku ponoszenia kosztów związanych ze szkoleniem pracownika. Jednak szkolenie traktowane jest w dzisiejszej rzeczywistości, nie jak koszt a jak inwestycja przynosząca korzyści. Masz więc prawo i możesz opłacić szkolenie jak również przyznać osobie podnoszącej kwalifikacje dodatkowe świadczenia. Przykładowo możesz zwrócić koszt podręczników lub zapewnić zakwaterowanie na czas szkolenia.

Masz również prawo w określonych przypadkach domagać się od pracownika zwrotu poniesionych przez niego kosztów szkolenia. W praktyce często bywa tak, że w zamian za jakiś pakiet szkoleń, przykładowo: szkolenie z zarządzania sobą w czasie, coaching efektywności, zarządzanie projektami – pracownik zobowiązuje się, że nie odejdzie z firmy przez określony czas po ukończeniu szkolenia. Takie zobowiązanie nie może jednak trwać dłużej niż 3 lata.

Gdy zatrudniony rozwiąże umowę o pracę przed upływem takiego okresu lojalnościowego, pracodawca może go poprosić o zwrot poniesionych kosztów. Takie żądanie będzie uzasadnione również wtedy, gdy pracownik bez uzasadnionych przyczyn nie podjął szkolenia lub je przerwał.

Nie zawsze jednak firma może domagać się zwrotu całej kwoty. Jeżeli zatrudniony przepracował część z umówionego okresu, w praktyce, kwotę do zwrotu oblicza się proporcjonalnie.

Umowa, umowa przede wszystkim

Kierując swoja kadrę na szkolenia dla pracowników lub wyrażając zgodę na uczestnictwo w szkoleniu, gdy pracownik występuje z taką inicjatywą, w pierwszej kolejności należy zadbać o zawarcie z pracownikiem umowy szkoleniowej.
Najkorzystniej by umowa taka była zawarta w formie pisemnej. Brak takiego dokumentu to trudności w dochodzeniu roszczeń w razie sporu z pracownikiem, czego nikomu nie życzę.

Taka umowa szkoleniowa powinna zobowiązywać pracownika do pozostania w stosunku pracy w trakcie szkolenia. Czas po ukończeniu szkolenia – to zależy od wewnętrznych ustaleń.
Pracownik powinien znać również wysokość kosztów szkolenia oraz tych, które wspólnie określimy jako podlegające ewentualnemu zwrotowi. Ponadto umowa powinna regulować zasady zwrotu, czyli termin i sposób zapłaty.
Przy uwzględnieniu specyfiki sporów w sprawach z zakresu prawa pracy, zwłaszcza gdy firma ponosi znaczne koszty na kształcenie pracowników, warto dochować staranności i skrupulatności spisując taka umowę szkoleniową.

Czy pracownik może odmówić wzięcia udziału w coachingu, szkoleniu?

Żyjemy w wolnym kraju, zawsze może Cię to spotkać, ale są i konsekwencje…

Jeżeli szkolenie pracowników ma się odbywać w godzinach pracy i pracodawca wydał pracownikowi polecenie uczestniczenia w nim, to ma on obowiązek wykonać polecenie szefa. Nie może odmówić uczestnictwa bez wskazania przyczyny. Jeśli jednak odmówi, naraża się na wszelkie sankcje wynikające z Kodeksu Pracy na wypadek niewykonywania przez pracownika poleceń pracodawcy, z rozwiązaniem umowy włącznie.

Warto tutaj wspomnieć o jednej specyficznej sytuacji. W KP jest przepis mówiący o tym, że pracownik może odmówić udziału w szkoleniu w sytuacji, gdy jest to z jakichś powodów sprzeczne z prawem lub umową o pracę.
Inaczej wygląda kwestia szkoleń organizowanych po godzinach pracy. W przypadku odmowy udziału w szkoleniu po godzinach pracy, przyczyną odmowy może być np. ciąża albo sprawowanie opieki nad dzieckiem poniżej 4 roku życia. Generalnie pracownik ma prawo odmówić uczestnictwa w szkoleniu organizowanym po godzinach.

Za górą lodową znajdziesz ocean korzyści

Znajomość zagadnień prawnych i gotowość do zainwestowania np. w szkolenie z zarządzania czasem to czubek góry lodowej. Pociąga bowiem za sobą konieczność kolejnych wyborów. Szkolenie jednodniowe, kilkudniowe, a może dłuższe? Wykład, seminarium czy warsztaty? Trener produktywności, czy coach zarządzania czasem? Szkolenie pracowników jako grupy, czy raczej podejść do kwestii indywidualnie? Coaching czy tradycyjne szkolenie?

Tę górę lodową postaram Ci się trochę stopić w innych artykułach, abyś łatwiej ją ominął. Bo za nią już tylko opłacalna inwestycja i same korzyści dla Twojej firmy.

Grzegorz Frątczak